PSTN Modem ile (Telefon Hattı) Sayaç Okuma
Sistem Özeti

Sistem, sahadaki elektrik sayaçlarının tüketim değerlerinin ayrı ayrı, PSTN modem ile uzaktan otomatik olarak okunması, okunan verilerin işlenmesi – arşivlenmesi ve raporlanması ve bu bilgilerin internet ortamında kullanıcılara iletilmesinden oluşmaktadır.

Sistemde, her elektrik sayacına ait PSTN modem ve her bir PSTN modem için birer adet telefon hattı tahsis edilmektedir. Merkezde bulunan server yönetim yazılımı kullanıcının belirlediği periyotlarda otomatik olarak ilgili telefon numarasını arar ve sayaç okuma işlemi gerçekleştirilir.

Kablolu bir yapıya sahiptir. Sayaç okuma işlemleri , online yapı olmadığından dolayı aynı anda değil teker teker gerçekleşmektedir.

Elektrik sayacına ait aşağıdaki parametreler rahatlıkla okunaktadır.

 • Sayaç ID - Sayaç Seri No
 • Sayaç Üretim tarihi Saat Gün
 • Sayaç Faz kesilme adeti
 • Üç Faz kesilme adedi
 • Demand ve Demand tarihi
 • Pil Durumu
 • Sayaç Tüketim Değerleri
 • Üç zamanlı Aktif Tüketim
 • Üç zamanlı İndüktif Tüketim
 • Üç zamanlı Kapasitif Tüketim
 • Alınabilecek Rapor Listesi aşağıdaki gibidir.
 • Sayaç Tüketim raporu
 • Sayaç Tarife Fatura Raporu
 • Sayaç Endeks Raporları
 • Sayaç Reaktif enerji Raporları
Mysis Teknoloji
Tel: 0264 291 11 74